Legater til syv ambitiøse grønlændere

Så er der igen uddelt legater fra Ivalo & Minik Fonden. I alt har syv legatmodtagere modtaget lidt mere end 300.000 kroner

Royal Greenland. Royal Arctic Line. NunaFonden. GrønlandsBANKENs Erhvervsfond. Økonomiske bidrag fra disse virksomheder og fonde er grunden til, at Ivalo & Minik Fonden endnu en gang er i stand til at støtte grønlændere med uddannelsesmæssig udlængsel

”Det er vores oplevelse, at vi forud for hver legatuddeling modtager flere og flere velkvalificerede ansøgninger, hvilket vi er glade for. Det er dejligt at så relativt mange ønsker at dygtiggøre sig på deres drømmeuddannelse væk fra de kendte og trygge rammer i Grønland og Danmark,” udtaler Minik Rosing, der er formand for Ivalo & Minik Fondens bestyrelse. Han fortsætter:

”Denne gang giver vi til legater til grønlændere, der ønsker at studere i lande som Holland, England og Australien. Vi håber, at de alle lærer en masse og kommer hjem til Grønland og bruger deres kompetencer.”

Ivalo & Minik Fondens bestyrelse mødes to gange om året for at uddele legater, og Minik Rosing håber, at bestyrelsen modtager mange og velkvalificerede ansøgninger til næste uddeling, hvor ansøgningsfristen er den 15. februar 2024.

Efterårets legatmodtagere
Victor Langholz har fået et legat til at studere en Master of Science i International Business på HULT International Business School i London, England.

Sigrid Christiansen har fået et legat til at studere en overbygning som bogbinder på Leksand Folkhögskola i Sverige.

Najârak Demant-Poort har fået et legat til at studere/forske et halvt år på Institutt for Samfunnsforskning i Oslo i forbindelse med udarbejdelsen af sin Phd. på Ilisimatusarfik.

Najannguaq Berthelsen har fået et legat til at videreuddanne sig til gletsjerguide i Island.

Edna Lyberth har fået et legat til at læse et semester på University of Western Australia i Perth i forbindelse med sin uddannelse i fiskeriteknologi på DTU.

Annika Christiansen har fået et legat til at studere et semester på University of the Sunshine Coast i Australien i forbindelse med sine uddannelse i Natural & Cultural heritage på Københavns Professionshøjskole.

Amaasa Olsen har fået et legat til at læse en Master i Sociologi på University of Amsterdam i Holland.

Legater til fem studerende

Ivalo & Minik Fondens bestyrelse har på sit seneste møde uddelt legater for over 250.000 kroner til fem studerende

Ivalo & Minik Fonden er sat i verden for at give legater til grønlandske studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Forårets bestyrelsesmøde er netop afholdt, og der er blevet uddelt legater til fem studerende, der skal uddanne sig i Norge, Malta, USA, England og Island.

Formand for bestyrelsen Minik Rosing udtaler:

”Det er altid dejligt at være med til at sikre, at ambitiøse menneskers drømme bliver til virkelighed. Jeg håber og ønsker, at legatmodtagerne får nogle rigtig gode uddannelsesophold.”

Årsagen til, at Ivalo & Minik Fonden kan uddele legater er på baggrund af flotte donationer fra Royal Greenland, Royal Arctic Line, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Ivalo & Minik Fonden uddeler legater igen i efteråret 2023. Deadline for ansøgninger er 1. oktober 2023.

Forårets legatmodtagere
Camilla Guldager har fået et legat til at studere et semester på University of Malta i forbindelse med sine igangværende studier i erhvervsøkonomi på Ilisimatusarfik.

Camilla Kleemann-Andersen har fået et legat til at studere på the Linguistics and Anthropology Departments at the University of Chicago i USA i forbindelse med hendes PhD-studie på Ilisimatusarfik

Malou Platou Johansen har fået et legat til at studere en Master i Arktisk marinebiologi på Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Miyuki Daorana har fået et legat til at studere et semester på University of Kent i England i forbindelse med hendes studier i antropologi på Århus Universitet

Varna Marianne Nielsen har fået et legat til at studere en Master i Arts på universitetet i Reykjavik i Island.

Ivalo & Minik Fonden uddeler legater for mere end 350.000 kroner

Seks ambitiøse grønlændere har modtaget legater fra Ivalo & Minik Fonden til at studere i udlandet. Den samlede uddeling beløber sig til lidt mere end 350.000 kroner.

Ivalo & Minik Fonden nærmer sig ved den seneste uddelingsrunde 60 uddelte legater til grønlændere, der har valgt at studere udenfor Rigsfællesskabet.

”Vi er glade hver eneste gang, at vi uddeler et legat. Det er vores oplevelse, at vores legater gør en stor forskel for, at de studerende kan dygtiggøre sig på deres drømmeuddannelse. Og at vi nu er tæt på at have uddelt 60 uddelte legater i vores levetid er jeg bare stolt over,” udtaler Minik Rosing, der er formand for Ivalo & Minik Fondens bestyrelse. Han fortsætter:

”Jeg vil i den forbindelse udbringe en stor tak til Royal Greenland, Royal Arctic Line, NunaFonden og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, der hvert år bidrager med økonomiske støtte, så vi kan uddele legater.”

Ivalo & Minik Fondens bestyrelse mødes to gange om året for at uddele legater, og Minik Rosing håber at modtage mange og velkvalificerede ansøgninger til den næste uddeling, hvor ansøgningsfristen er den 15. februar 2023.

Efterårets legatmodtagere
Linda Lyberth Kristiansen har fået et legat til at læse et semester på Arktisk Universitet i Tromsø i Norge, som en del af sin kandidatuddannelse i Kultur og Samfundshistorie på Ilisimatusarfik.

Maria Lyberth har fået et legat til en 2-årig videreuddannelse på Nordisk Friluftsliv på Kronoby folkhögskola i Finland som en overbygning til sin uddannelse som Adventure Guide fra Campus Kujalleq.

Ninni Jeremiassen har fået et legat til at studere teori om ”environmental pollution and toxicology” UNIS (The University Centre in Svalbard) i Norge, som en del af sin PhD med titlen: “Long-term leaching dynamics of lead, zink and fluorine from waste rock at Ivittuut mine, South Greenland.”

Pipaluk Kristensen har fået et legat til at læse et semester på Islands Universitet, som en del af sin kandidatuddannelse i Sprog, Litteratur og Medier fra Ilisimatusarfik.

Victor Langholz har fået et legat til studere et semester på Universitetet i Wollongong i Australien, som en del af sin uddannelse i Business Administration på Oklahoma University i USA.

Vivi Vold har fået et legat til at studere to semestre på University of California i Davis i USA, som en del af sin PhD om relationer og interaktioner, der sker i sektorer af videnskabelig forskning og videnskabelig uddannelse i Kalaallit Nunaat mellem mennesket og videnskab – studerende og forskere.

Japan og Sydkorea får glæde af grønlandske studerende

Det er Ivalo & Minik Fonden en stor glæde at kunne meddele, at vi på bestyrelsesmødet i marts har uddelt to legater til en samlet værdi på mere end 300.000 kroner.

Bestyrelsesformand Minik Rosing udtaler i den forbindelse:

”I Ivalo & Minik Fonden bliver vi altid glade, når vi kan bidrage til, at studerende kan komme ud i verden og dygtiggøre sig. Jeg håber, at legaterne også denne gang kommer både de studerende og Grønland til gavn.”

Ivalo & Minik Fonden har siden 2014 uddelt lidt over 50 legater til grønlændere, der er rejst til udlandet for at studere. Ivalo & Minik Fonden modtager årlige donationer fra NunaFonden, Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, og kan på den baggrund uddele legater.

”Vi er taknemmelige for det samfundsansvar som NunaFonden, Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond udviser med deres donationer. Hvis vi ikke fik penge fra dem, så kunne vi ikke uddele legater,” forklarer Minik Rosing.

Forårets legatmodtagere
Malik Koch Hansen har fået et legat til at studere en del af sin overbygningsuddannelse i Samfundsvidenskab på International University of Japan.

Lana Hansen Larsen har fået et legat til at studere koreansk på Language International Campus i Seoul, Sydkorea.

Åben for ansøgninger
Ivalo & Minik Fonden fortsætter med at uddele legater til efteråret. Ansøgninger modtages løbende. Næste deadline for modtagelse af ansøgninger er den 1. oktober 2022.

Fire nye legater fra Ivalo & Minik Fonden

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit seneste møde uddelt fire legater til grønlændere, der ønsker at studere i udlandet. Bestyrelsen sætter pris på, at verden er ved at åbne op igen.

”Vi er rigtig glade for, at vi igen modtager flere ansøgninger, og at vi igen har mulighed for at hjælpe ambitiøse grønlændere med at komme ud i verden og studere. Det betyder meget for os, at vi kan hjælpe med at opfylde drømmen om et udlandsophold,” siger bestyrelsens formand Minik Rosing.

Denne gang er der uddelt legater for lige over 250.000 kroner. Uddelingen af legater er muliggjort på baggrund af donationer fra NunaFonden, Royal Greenland, Royal Arctic Line og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond.

Legatmodtagerne
Anna Biilmann har modtaget et legat til at studere et semester på University of Malta i forbindelse med sin igangværende uddannelse i sprog, litteratur og medier på Ilisimatusarfik.

Henriette Have har modtaget et legat til at studere teologi på MF Vitenskapelige Høyskole i Oslo, Norge.

Michael Platou har modtaget et legat til sine fortsatte studier i koreanske forhold på Pusan National University i Sydkorea.

Ululinannguaq Olsen har modtaget et legat til at studere fransk på CIREFE Université Rennes 2 i Rennes, Frankrig.

Næste legatuddeling finder sted her i foråret 2022, hvor deadline for ansøgninger er den 15. februar 2022.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden
www.imf.gl

Ivalo & Minik Fonden indgår nye aftaler med bidragsydere

Ivalo & Minik Fonden fortsætter uddelingen af legater til grønlandske studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Det skyldes, at NunaFonden, Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond har besluttet at fortsætte den økonomiske støtte.

Formand for bestyrelsen i Ivalo & Minik Fonden Minik Rosing udtaler i den forbindelse:

”Jeg er utrolig glad for den fortsatte opbakning fra vores bidragsydere. Deres fortsatte bidrag betyder, at vi kan fortsætte med at give legater til ambitiøse studerende, der søger mod udlandet for at tilegne sig kompetencer, som de kan tage med sig hjem til Grønland til gavn for hele samfundet.”

Ivalo & Minik Fonden har siden 2014 uddelt mere end 40 legater, og også hos bidragsyderne er man glade for samarbejdet.

Jens K. Lyberth, der er Direktør for Kommunikation og HR i Royal Greenland A/S, udtaler:
”Vi er stolte af at medvirke til, at flere unge tager en international uddannelse. Det er vigtigt for det samfund, vi er en del af.”

Formand for Sponsorudvalget i Royal Arctic Line, Ann-Britta A. Olsvig udtaler:
“Royal Arctic Line er glad for at kunne bidrage til at støtte op omkring de unges drømme, om at tage sig en uddannelse i udlandet. Vi skal sammen sikre Grønland et stigende uddannelsesniveau til arbejdsstyrken i fremtiden.”

Kristian Lennert, der er formand i GrønlandsBANKENs Erhvervsfond udtaler:
”Gennem mere end 30 år har vi støttet uddannelsesområdet i Grønland. Vi er glade for, at vi med støtten til Ivalo & Minik Fonden kan bidrage til, at dygtige studerende kan få ny viden ved at studere videre i udlandet.”

Anders Olsen, der er formand for NunaFondens bestyrelse udtaler:
”Tilbage i 2012 blev Ivalo & Minik Fonden stiftet af NunaFonden med henblik på, at flere grønlandske uddannelsessøgende på videregående uddannelser skulle rejse ud i verden og dygtiggøre sig. Det har været en succes indtil nu, og NunaFonden ser frem til, at den succes fortsætter til glæde for det grønlandske samfund”

Næste legatuddeling finder sted her i foråret 2021, og man kan stadig nå at ansøge, da deadline for ansøgninger er den 15. februar.

Ivalo & Minik Fonden uddeler tre legater

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit halvårlige bestyrelsesmøde i slutningen af oktober besluttet at uddele tre legater, der hjælper grønlandske studerende med at dygtiggøre sig på uddannelser i Sverige, Sydkorea og England. Legaterne er 100 procent finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Formanden for bestyrelsen Minik Rosing udtaler i den forbindelse:

”Først og fremmest vil jeg ønske legatmodtagerne et stort tillykke. Jeg er sikker på, at de alle er værdige repræsentanter for Grønland. Herudover vil jeg takke vores bidragsydere for gennem deres donationer at udvise stort samfundsansvar. Uden disse bidrag ville vi i Ivalo & Minik Fonden ikke være i stand til at uddele legater, der på den ene side er med til at opfylde unge menneskers drømme og samtidig er med til at sikre Grønland et stigende uddannelsesniveau, et bedre kendskab til Grønland ude i verden og styrke Grønlands kendskab til verden. Det er for mig at se en ren win-win-situation for samfundet som helhed.”

Ivalo & Minik Fonden har siden 2014 uddelt legater til lige under 50 studerende.

Efterårets legatmodtagere
Pipaluk Lind har fået legat til at studere en master i kulturelle studier på Göteborgs Universitet i Sverige.

Michael Platou har fået legat til at studere en master i koreanske forhold på Pusan University i Sydkorea.

Lærke Skifte har fået legat til at tage sin kliniske praksis (psykologi) på Centre of Anxiety Disorders and Trauma in Maudsley Hospital i London i England.
Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2021, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Legatmodtagere foråret 2020

Arnârak Patricia Bloch har fået et legat til at studere en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.

Rikke Østergaard har fået et legat til at studere økonomi på University of Malta.

Niviaq Chemnitz Berthelsen har fået et legat til at studere optometri på Queensland University of Technology i Australien.

Legaterne er finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2020.

Tre legater fra Ivalo & Minik Fonden

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit halvårlige bestyrelsesmøde i november besluttet at uddele tre legater, der hjælper grønlandske studerende med at dygtiggøre sig på uddannelser i New Zealand, Sydkorea og Norge. Legaterne er 100 procent finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Formanden for bestyrelsen Minik Rosing udtaler i den forbindelse:

“Jeg vil gerne rose vores bidragsydere for gennem deres donationer at udvise stort samfundsansvar. Uden disse bidrag ville vi i Ivalo & Minik Fonden ikke være i stand til at uddele legater, der på den ene side er med til at opfylde unge menneskers drømme og på den anden side sikrer Grønland en mere veluddannet befolkning. Det er for mig at se en ren win-win-situation for samfundet som helhed.”

I den forbindelse har Minik Rosing en appel til erhvervslivet i Grønland.

“Jeg håber, at endnu flere virksomheder, fonde eller organisationer kunne have lyst til at støtte Ivalo & Minik Fonden. Med flere donationer vil vi kunne støtte endnu flere grønlandske studerende, og der er masser af talentfulde studerende, som kunne have gavn og glæde at studieophold i udlandet, og samtidig skabe forbindelser mellem Grønland og omverdenen.”

Ivalo & Minik Fonden har siden 2014 uddelt legater til lidt mere end 40 studerende.

Efterårets legatmodtagere
Michael  Platou har fået et legat til sine fortsatte studier i koreanske forhold på Pusan National University i Sydkorea.

Aviaja Lynge Petersen har fået et legat til at gennemføre et praktikophold på institutionen Spectrum Care i New Zealand i forbindelse med sin uddannelse til pædagog.

Ninni Jeremiassen studerer geologi på Århus Universitet og har fået et legat til at læse et semester på Norges teknisk-naturvidenskabelige Universitet i Trondheim som en del af sin Master.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2020, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Fire dygtige studerende modtager legater for mere end 300.000 kroner

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit halvårlige bestyrelsesmøde i marts besluttet at uddele fire legater til en samlet værdi af lidt mere end 300.000 kroner. Legaterne er med til at sikre, at de fire studerende kan få opfyldt deres drøm om at studere i udlandet. Legaterne er 100 procent finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Formanden for bestyrelsen Minik Rosing udtaler i den forbindelse:

“Jeg vil gerne rose vores bidragsydere for gennem deres donationer at udvise stort samfundsansvar. Uden disse bidrag ville vi i Ivalo & Minik Fonden ikke være i stand til at uddele legater, der på den ene side er med til at opfylde unge menneskers drømme og på den anden side sikrer Grønland en mere veluddannet befolkning. Det er for mig at se en ren win-win-situation for samfundet som helhed.”

Ivalo & Minik Fonden har siden 2014 uddelt legater til lige godt 40 studerende

Forårets legatmodtagere
Michael El-Madani Platou har fået et legat til at læse en master i koreanske forhold på Pusan National University i Sydkorea.

Minik Bidstrup Petersen har fået et legat til at studere fotografi på ICP – International Center of Photography i New York.

Sussi Jensen har fået et legat til kandidatuddannelsen Translation Studies på York University i Toronto, Canada.

Lisa Ivalu Lind Jensen har fået et legat til en Master in Public Health Program på University of New South Wales i Sydney, Australien.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2019, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden
www.imf.gl