Ansøgning

Klik her for at downloade ansøgningsskema (Word)

Klik her for at downloade ansøgningsskema (PDF)

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2024. 

For at kunne ansøge om et legat skal du være tilknyttet det grønlandske samfund. Det vil sige, at du skal opfylde et af disse to krav:

1. Du skal have boet i Grønland i minimum 5 år inden for de sidste 10 år.

2. Du skal være berettiget til at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte. (Ivalo & Minik Fonden er klar over, at grønlandske studerende i Danmark i dag modtager dansk SU. Grønlandske studerende i Danmark kan naturligvis også søge vores legater. Det kræver blot, at man ville være berettiget til grønlandsk uddannelsesstøtte i Danmark efter de regler, der gjaldt før den 1. januar 2013)

Du kan søge om støtte til et videreuddannelsesforløb i udlandet eller til et efteruddannelsesforløb i udlandet herunder et praktikophold i en international organisation, virksomhed eller lignende.

Det er ikke nødvendigt at være optaget på en uddannelse eller på et praktiksted for at kunne ansøge om et legat. Men Ivalo & Minik Fonden udbetaler først legatet, når vi modtager et Letter of intent eller lignende dokumentation for optagelse på den pågældende uddannelse eller det pågældende praktiksted.

For at ansøge om et legat skal du udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge følgende bilag:

  • Fyldestgørende budget
  • Anbefaling fra nuværende uddannelsessted eller arbejdsplads
  • En motiveret ansøgning, hvori du beskriver, hvorfor du har valgt den pågældende uddannelse eller det pågældende praktiksted. Denne skal skrives på engelsk.

Klik her for at se et eksempel på en god motiveret ansøgning (1)

Klik her for at se et eksempel på en god motiveret ansøgning (2)

 

Det hele skal fremsendes via email til ivalo&minik@fonden.gl