3 legater og ny bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har uddelt tre legater til studieformål i udlandet. Modtagerne er:

Hans Peder Kirkegaard har fået et legat til 1 års praktikophold i USA som en opfølgning på hans Master Uddannelse. Praktikopholdet er fordelt over fire arbejdspladser som er Maine International Trade Center, Rambøll-Environ, Eimskip og The Port of Maine.

Majken Djurhuus Poulsen er geolog ved GEUS og har i forbindelse med sin Ph.D. modtaget et legat til at studere på “The Gemmological Association of Great Britain” i London, England.

Melisa Larsen bliver færdig som bachelor i Arktisk Teknologi fra DTU til sommer. Hun har fået et legat til at læse sin overbygningsuddannelse på “Master of Geographic Information Science” i Minneapolis, USA.

Legaterne er finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Uddelingen var sidste opgave for den nu tidligere bestyrelse. I henhold til Ivalo & Minik Fondens vedtægter sidder en bestyrelse for fire år ad gangen med mulighed for genudpegning.

Den nye bestyrelse har denne sammensætning:

Formand Minik Rosing (Udpeget af Ilisimatusarfik Kalaallit Nunaata Universitetia)

Næstformand Juliane Henningsen (Udpeget af NunaFonden)

Johan Lund Olsen (Udpeget af NunaFonden)

Christian Schønau (Udpeget af DKH Kronprinsparrets Hof)

Mikael Kristensen (Udpeget af Departementet for Uddannelse)

Johan Lund Olsen har afløst Michael Metz Mørch og Mikael Kristensen har afløst Palle Christiansen. Minik Rosing, Juliane Henningsen og Christian Schønau er alle blevet genudpeget.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2016, hvor den nye bestyrelse ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden