Ivalo & Minik Fonden uddeler stort legat

Ivalo & Minik Fonden er sat i verden for at hjælpe grønlændere til at rejse til det store udland og få sig en uddannelse.  Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden prioriterer at give legater, der for alvor gør en forskel for den enkelte. Legater, der sagt med andre ord, er hele forskellen på om den enkeltes uddannelsesdrøm kan lade sig gøre eller ej.

Det er med den prioritering i baghovedet, at fondens bestyrelse i denne uddelingsrunde har valgt at uddele et legat med en værdi på mere end 300.000 kroner til en enkelt ansøger. Formand for bestyrelsen Minik Rosing uddyber:

“Vi vil gerne være med til at gøre drømme til virkelighed, og det er vi helt overbeviste om, at vi gør i denne situation. Det pågældende uddannelsesophold kan nemlig kun lade sig gøre med massiv økonomisk støtte fra fonde og lignende,” siger han og fastslår:

“Det er legater som dette vi virkelig gerne vil uddele, og jeg er overbevist om, at de kompetencer som legatmodtageren vender hjem med, vil blive yderst værdifulde for det grønlandske samfund.”

Legatmodtageren Uiloq Mathæussen vil bruge legatet til blandt andet tuition-fee og leveomkostninger i Australien, hvor hun vil læse en Master Uddannelse i International Kommunikation på Macquarie University i Sydney. Uddannelsen tager 18 måneder. Hun siger i den forbindelse:

“Formålet med uddannelsen er at tilegne mig en dybere forståelse for sammenhængen mellem globalisering, medier og menneskelige relationer. En viden, der er vigtig at have i takt med, at vort samfund i Grønland i større og større grad bliver påvirket af, hvad der sker i verden omkring os,” siger hun og fortsætter:

“Jeg er lykkelig for, at jeg med legatet fra Ivalo & Minik Fonden får denne mulighed, og jeg vil arbejde hårdt for at gennemføre uddannelsen på bedst mulig vis. Samtidig ligger det mig meget på hjerte at fastslå, at jeg glæder mig til at komme hjem til Grønland igen og bruge de kvalifikationer og kompetencer som jeg tilegner mig i Australien.”

Legatet er finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2017, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden
www.imf.gl