Bestyrelsen

Bestyrelsen bliver udpeget for en periode på fire år, hvor alle medlemmer kan genudpeges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvoraf NunaFonden udpeger to medlemmer, mens Ilisimatusarfik Kalaallit Nunaata Universitetia, Departementet for Uddannelse samt Det Kongelige Danske Hof hver udpeger et medlem. Endvidere har Hans Kongelige Højhed Prins Vincent Frederik Minik Alexander samt Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Josephine Sophia Ivalo Mathilda (og indtil de opnår myndighed: deres respektive værger) hver ret til at udpege ét medlem.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag.

Bestyrelsen består af.

Formand Minik Rosing (Udpeget af Ilisimatusarfik Kalaallit Nunaata Universitetia)

Næstformand Janus Kleist (Udpeget af Departementet for Uddannelse)

Paarnannguaq Mathiassen (Udpeget af NunaFonden)

Jens Napãtôk’ (Udpeget af NunaFonden)

Christian Schønau (Udpeget af Det Kongelige Danske Hof)

Denne bestyrelses funktionsperiode udløber 15. marts 2028.