Fire dygtige studerende modtager legater for mere end 300.000 kroner

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit halvårlige bestyrelsesmøde i marts besluttet at uddele fire legater til en samlet værdi af lidt mere end 300.000 kroner. Legaterne er med til at sikre, at de fire studerende kan få opfyldt deres drøm om at studere i udlandet. Legaterne er 100 procent finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Formanden for bestyrelsen Minik Rosing udtaler i den forbindelse:

“Jeg vil gerne rose vores bidragsydere for gennem deres donationer at udvise stort samfundsansvar. Uden disse bidrag ville vi i Ivalo & Minik Fonden ikke være i stand til at uddele legater, der på den ene side er med til at opfylde unge menneskers drømme og på den anden side sikrer Grønland en mere veluddannet befolkning. Det er for mig at se en ren win-win-situation for samfundet som helhed.”

Ivalo & Minik Fonden har siden 2014 uddelt legater til lige godt 40 studerende

Forårets legatmodtagere
Michael El-Madani Platou har fået et legat til at læse en master i koreanske forhold på Pusan National University i Sydkorea.

Minik Bidstrup Petersen har fået et legat til at studere fotografi på ICP – International Center of Photography i New York.

Sussi Jensen har fået et legat til kandidatuddannelsen Translation Studies på York University i Toronto, Canada.

Lisa Ivalu Lind Jensen har fået et legat til en Master in Public Health Program på University of New South Wales i Sydney, Australien.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2019, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden
www.imf.gl

Legat til international videregående uddannelse eller internationalt praktikophold uden for Grønland og Danmark

Ivalo & Minik Fonden opfordrer hermed interesserede og egnede kandidater til at ansøge om et af vores legater.

Formålet med vores legater er at give økonomisk støtte til grønlændere, der ønsker at tage en videregående uddannelse eller en efteruddannelse herunder et praktikophold i et andet land end Grønland og Danmark.

Ansøgningsskema og andre krav kan findes på vores hjemmeside www.imf.gl.

Ansøgninger skal være Ivalo & Minik Fonden i hænde senest 15. februar 2019.

Uddeling vil finde sted således, at legatmodtagerne kan påbegynde uddannelse eller praktikophold i Efterårssemestret 2019.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ivalo&minik@fonden.gl

Ivalo & Minik Fonden modtager støtte fra NunaFonden, GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Royal Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S.

Legater for 300.000 kroner til tre dygtige studerende

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit halvårlige bestyrelsesmøde i marts besluttet at uddele tre legater til en samlet værdi af lidt mere end 300.000 kroner. Legaterne er med til at sikre, at de tre studerende kan få opfyldt deres drøm om at studere i udlandet. Legaterne er 100 procent finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Formanden for bestyrelsen Minik Rosing udtaler i den forbindelse:

“Grønland har, som alle andre lande, hårdt brug for veluddannede mennesker, og jeg er derfor glad for, at vi i Ivalo & Minik Fonden har mulighed for at yde vores bidrag hertil i form af legater. I den forbindelse vil jeg gerne takke vores bidragsydere, som udviser et stort samfundsansvar ved – gennem deres donationer – at bidrage til at højne uddannelsesniveauet i Grønland.”

Forårets legatmodtagere
Frederik Bork Jansen har fået et legat til at studere et semester af sin master på Monash University i Australien i forbindelse med hans studier i teknisk videnskab på DTU.

Inga Hansen har fået et legat til en Masteruddannelse i journalistik om oprindelige folk, som hun læser på Sami Universitet i Norge.

Winnie Filemonsen har fået et legat til at studere et semester på Duke University i North Carolina i USA i forbindelse med hendes uddannelse i oversættelse & tolkning på Ilisimatusarfik.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2018, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden
www.imf.gl

Legat til international videregående uddannelse eller internationalt praktikophold uden for Grønland og Danmark

Ivalo & Minik Fonden opfordrer hermed interesserede og egnede kandidater til at ansøge om et af vores legater. Formålet med vores legater er at give økonomisk støtte til grønlændere, der ønsker at tage en videregående uddannelse eller en efteruddannelse herunder et praktikophold i et andet land end Grønland og Danmark.

Ansøgningsskema og andre krav kan findes på vores hjemmeside www.imf.gl.

Ansøgninger skal være Ivalo & Minik Fonden i hænde senest 15. februar 2018.

Uddeling vil finde sted således, at legatmodtagerne kan påbegynde uddannelse eller praktikophold i Efterårssemestret 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ivalo&minik@fonden.gl

Ivalo & Minik Fonden modtager støtte fra NunaFonden, GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Royal Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S.

Ivalo & Minik Fonden sikrer økonomien de næste tre år

Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden har alle besluttet at fortsætte deres støtte til Ivalo & Minik Fonden. De nye aftaler gælder for årene 2018-2020, og betyder, at Ivalo & Minik Fonden kan fortsætte med at uddele legater til grønlændere, der ønsker at videreuddanne sig i andre lande end Grønland og Danmark

Ivalo & Minik Fonden har siden 2014 uddelt mere end 25 legater til grønlændere, der er rejst ud i verden for at gøre deres drøm til virkelighed. Dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden hvert år bidrager økonomisk til Ivalo & Minik Fonden.

“Vi har set at de fleste legatmodtagere vender tilbage til Grønland med kompetencer, der er til gavn for både dem selv og for det øvrige samfund. Det er vi stolte af. Men det er ikke gratis. Uddannelsesophold i udlandet koster typisk mange penge. Derfor er Ivalo & Minik Fonden dybt taknemmelig for, at NunaFonden, GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Royal Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S har ydet årlige bidrag til at støtte opbygningen af kvalifikationer og kompetencer i det grønlandske samfund. Og vi er ekstremt glade for, at de alle har valgt at fortsætte deres støtte i årene 2018-2020,” siger bestyrelsesformand Minik Rosing.

Legatmodtagere til Italien, Vietnam og Japan
Ivalo & Minik Fondens bestyrelse har på et møde i november uddelt efterårets legater, der gik til disse dygtige legatmodtagere:

Tukumminnguaq Jakobsen fik et legat til at videreuddanne sig til modedesigner på Istituto Marangoni i Milano i Italien.

Ivaana Olsen fik et legat til at læse et semester på Akita International University i Japan i forbindelse med hendes uddannelse på Aalborg Universitet, hvor hun læser engelsk og internationale studier.

Maalia Lynge Christiansen fik et legat til et praktikophold hos Workbook Software i Vietnam i forbindelse med hendes uddannelse på Aalborg Universitet, hvor hun læser sprog og internationale studier.

Som følge af de nye bidragsyderaftaler med Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden kan Ivalo & Minik Fonden fortsætte med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2018.

Ivalo & Minik Fonden uddeler legater for 280.000 kroner

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit halvårlige bestyrelsesmøde i marts besluttet at uddele tre legater til en samlet værdi på 280.000 kroner.

Formanden for bestyrelsen Minik Rosing udtaler i den forbindelse:

“I Ivalo & Minik Fonden vil vi gøre drømme til virkelighed. Vi er sat i verden for at yde økonomisk støtte til grønlændere som ønsker at tilegne sig kompetencer og kvalifikationer langt væk fra det trygge og kendte miljø i Grønland og/eller Danmark. Denne gang har vi valgt at uddele legater, der sender legatmodtagerne til henholdsvis New Zealand, Malaysia, og Italien. Det er vores håb, at legatmodtagerne vender tilbage til Grønland med kufferten fyldt med kompetencer, der kan bidrage til den videre udvikling af samfundet.”

Legatmodtagerne fremgår af fondens hjemmeside www.imf.gl.

Legaterne er finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2017, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

For yderligere oplysninger kan bestyrelsesformand Minik Rosing kontaktes på +45 51 50 60 68.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden
www.imf.gl

Ivalo & Minik Fonden uddeler stort legat

Ivalo & Minik Fonden er sat i verden for at hjælpe grønlændere til at rejse til det store udland og få sig en uddannelse.  Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden prioriterer at give legater, der for alvor gør en forskel for den enkelte. Legater, der sagt med andre ord, er hele forskellen på om den enkeltes uddannelsesdrøm kan lade sig gøre eller ej.

Det er med den prioritering i baghovedet, at fondens bestyrelse i denne uddelingsrunde har valgt at uddele et legat med en værdi på mere end 300.000 kroner til en enkelt ansøger. Formand for bestyrelsen Minik Rosing uddyber:

“Vi vil gerne være med til at gøre drømme til virkelighed, og det er vi helt overbeviste om, at vi gør i denne situation. Det pågældende uddannelsesophold kan nemlig kun lade sig gøre med massiv økonomisk støtte fra fonde og lignende,” siger han og fastslår:

“Det er legater som dette vi virkelig gerne vil uddele, og jeg er overbevist om, at de kompetencer som legatmodtageren vender hjem med, vil blive yderst værdifulde for det grønlandske samfund.”

Legatmodtageren Uiloq Mathæussen vil bruge legatet til blandt andet tuition-fee og leveomkostninger i Australien, hvor hun vil læse en Master Uddannelse i International Kommunikation på Macquarie University i Sydney. Uddannelsen tager 18 måneder. Hun siger i den forbindelse:

“Formålet med uddannelsen er at tilegne mig en dybere forståelse for sammenhængen mellem globalisering, medier og menneskelige relationer. En viden, der er vigtig at have i takt med, at vort samfund i Grønland i større og større grad bliver påvirket af, hvad der sker i verden omkring os,” siger hun og fortsætter:

“Jeg er lykkelig for, at jeg med legatet fra Ivalo & Minik Fonden får denne mulighed, og jeg vil arbejde hårdt for at gennemføre uddannelsen på bedst mulig vis. Samtidig ligger det mig meget på hjerte at fastslå, at jeg glæder mig til at komme hjem til Grønland igen og bruge de kvalifikationer og kompetencer som jeg tilegner mig i Australien.”

Legatet er finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2017, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden
www.imf.gl

3 legater og ny bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har uddelt tre legater til studieformål i udlandet. Modtagerne er:

Hans Peder Kirkegaard har fået et legat til 1 års praktikophold i USA som en opfølgning på hans Master Uddannelse. Praktikopholdet er fordelt over fire arbejdspladser som er Maine International Trade Center, Rambøll-Environ, Eimskip og The Port of Maine.

Majken Djurhuus Poulsen er geolog ved GEUS og har i forbindelse med sin Ph.D. modtaget et legat til at studere på “The Gemmological Association of Great Britain” i London, England.

Melisa Larsen bliver færdig som bachelor i Arktisk Teknologi fra DTU til sommer. Hun har fået et legat til at læse sin overbygningsuddannelse på “Master of Geographic Information Science” i Minneapolis, USA.

Legaterne er finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Uddelingen var sidste opgave for den nu tidligere bestyrelse. I henhold til Ivalo & Minik Fondens vedtægter sidder en bestyrelse for fire år ad gangen med mulighed for genudpegning.

Den nye bestyrelse har denne sammensætning:

Formand Minik Rosing (Udpeget af Ilisimatusarfik Kalaallit Nunaata Universitetia)

Næstformand Juliane Henningsen (Udpeget af NunaFonden)

Johan Lund Olsen (Udpeget af NunaFonden)

Christian Schønau (Udpeget af DKH Kronprinsparrets Hof)

Mikael Kristensen (Udpeget af Departementet for Uddannelse)

Johan Lund Olsen har afløst Michael Metz Mørch og Mikael Kristensen har afløst Palle Christiansen. Minik Rosing, Juliane Henningsen og Christian Schønau er alle blevet genudpeget.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2016, hvor den nye bestyrelse ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden

Legat til international videregående uddannelse eller internationalt praktikophold uden for Grønland og Danmark

Ivalo & Minik Fonden opfordrer hermed interesserede og egnede kandidater til at ansøge om et af vores legater.

Formålet med vores legater er at give økonomisk støtte til grønlændere, der ønsker at tage en videregående uddannelse eller en efteruddannelse herunder et praktikophold i et andet land end Grønland og Danmark.

Ansøgningsskema og andre krav kan findes på vores hjemmeside www.imf.gl.

Ansøgninger skal være Ivalo & Minik Fonden i hænde senest 15. februar 2016.

Uddeling vil finde sted således, at legatmodtagerne kan påbegynde uddannelse eller praktikophold i Efterårssemestret 2016.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ivalo&minik@fonden.gl

Ivalo & Minik Fonden modtager støtte fra NunaFonden, GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Royal Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S.

Legater for mere end en halv million kroner

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit seneste bestyrelsesmøde uddelt legater til syv grønlændere, der skal studere i udlandet. Der er uddelt legater for lidt mere end en halv million kroner i alt. Det glæder fondens bestyrelsesformand, Minik Rosing.

“Jeg håber, at vi med vores legater kan være med til give de studerende nogle kompetencer og erfaringer til gavn for dem selv såvel som for Grønland. Jeg håber også, at alle legatmodtagerne får nogle gode ophold i udlandet, og at de efterfølgende vender tilbage til Grønland, og bruger den viden, de har tilegnet sig,” siger han.

Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden har doneret de penge, som Ivalo & Minik Fonden uddeler, og det er Minik Rosing yderst taknemmelig for.

“Lad mig bare sige det som det er. Hvis vi ikke fik donationer, så kunne vi ikke uddele legater. Jeg vil derfor gerne takke vores bidragsydere for, at det er muligt for os at bakke op om de studerende, der ønsker sig et udlandsophold i forbindelse med deres studier,” slutter Minik Rosing.


Legatmodtagerne

Andrea Christiansen har modtaget et legat, så hun kan læse et semester på Vancouver Island University i Canada i forbindelse med sin uddannelse til journalist på Ilisimatusarfik.

Angùnguak Thomas Kleist Jepsen har modtaget et legat, så han kan læse tre semestre på Curtin University i Australien i forbindelse med sin uddannelse i geologi på Københavns Universitet.

Birthe Rasmussen studerer sygepleje på Ilisimatusarfik. Hun har modtaget et legat til at gennemføre et praktikophold som sygeplejerske i Tanzania via Mellemfolkeligt Samvirke.

Hans Peder Kirkegaard har modtaget et legat til at læse en Master i International handel på Darla Moore School of Business på University of South Carolina i USA.

Mikaela Augustussen er uddannet sygeplejerske og er i gang med et Ph.D. studie på Ilisimatusarfik med titlen “Palliativ pleje for grønlandske patienter med fremskreden kræft i Grønland og Danmark”. Hun har i den forbindelse fået et legat til at forske på Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Mona Koch Madsen er uddannet sygeplejerske fra Ilisimatusarfik. Hun har fået et legat til at videreuddanne sig til intensivsygeplejerske på Karolinska Institutet i Stockholm i Sverige.

Uiloq Mathæussen er bachelor fra Ilisimatusarfik i Sprog, Litteratur og Medier. Som en del af sin overbygningsuddannelse skal hun læse et semester på Université De Versailles St. Quentin En Yvelines i Frankrig, og det har hun modtaget et legat til at gøre.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater, Næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2016, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.