Ivalo & Minik Fonden uddeler stort legat

Ivalo & Minik Fonden er sat i verden for at hjælpe grønlændere til at rejse til det store udland og få sig en uddannelse.  Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden prioriterer at give legater, der for alvor gør en forskel for den enkelte. Legater, der sagt med andre ord, er hele forskellen på om den enkeltes uddannelsesdrøm kan lade sig gøre eller ej.

Det er med den prioritering i baghovedet, at fondens bestyrelse i denne uddelingsrunde har valgt at uddele et legat med en værdi på mere end 300.000 kroner til en enkelt ansøger. Formand for bestyrelsen Minik Rosing uddyber:

“Vi vil gerne være med til at gøre drømme til virkelighed, og det er vi helt overbeviste om, at vi gør i denne situation. Det pågældende uddannelsesophold kan nemlig kun lade sig gøre med massiv økonomisk støtte fra fonde og lignende,” siger han og fastslår:

“Det er legater som dette vi virkelig gerne vil uddele, og jeg er overbevist om, at de kompetencer som legatmodtageren vender hjem med, vil blive yderst værdifulde for det grønlandske samfund.”

Legatmodtageren Uiloq Mathæussen vil bruge legatet til blandt andet tuition-fee og leveomkostninger i Australien, hvor hun vil læse en Master Uddannelse i International Kommunikation på Macquarie University i Sydney. Uddannelsen tager 18 måneder. Hun siger i den forbindelse:

“Formålet med uddannelsen er at tilegne mig en dybere forståelse for sammenhængen mellem globalisering, medier og menneskelige relationer. En viden, der er vigtig at have i takt med, at vort samfund i Grønland i større og større grad bliver påvirket af, hvad der sker i verden omkring os,” siger hun og fortsætter:

“Jeg er lykkelig for, at jeg med legatet fra Ivalo & Minik Fonden får denne mulighed, og jeg vil arbejde hårdt for at gennemføre uddannelsen på bedst mulig vis. Samtidig ligger det mig meget på hjerte at fastslå, at jeg glæder mig til at komme hjem til Grønland igen og bruge de kvalifikationer og kompetencer som jeg tilegner mig i Australien.”

Legatet er finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2017, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden
www.imf.gl

3 legater og ny bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har uddelt tre legater til studieformål i udlandet. Modtagerne er:

Hans Peder Kirkegaard har fået et legat til 1 års praktikophold i USA som en opfølgning på hans Master Uddannelse. Praktikopholdet er fordelt over fire arbejdspladser som er Maine International Trade Center, Rambøll-Environ, Eimskip og The Port of Maine.

Majken Djurhuus Poulsen er geolog ved GEUS og har i forbindelse med sin Ph.D. modtaget et legat til at studere på “The Gemmological Association of Great Britain” i London, England.

Melisa Larsen bliver færdig som bachelor i Arktisk Teknologi fra DTU til sommer. Hun har fået et legat til at læse sin overbygningsuddannelse på “Master of Geographic Information Science” i Minneapolis, USA.

Legaterne er finansieret på baggrund af donationer fra Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden.

Uddelingen var sidste opgave for den nu tidligere bestyrelse. I henhold til Ivalo & Minik Fondens vedtægter sidder en bestyrelse for fire år ad gangen med mulighed for genudpegning.

Den nye bestyrelse har denne sammensætning:

Formand Minik Rosing (Udpeget af Ilisimatusarfik Kalaallit Nunaata Universitetia)

Næstformand Juliane Henningsen (Udpeget af NunaFonden)

Johan Lund Olsen (Udpeget af NunaFonden)

Christian Schønau (Udpeget af DKH Kronprinsparrets Hof)

Mikael Kristensen (Udpeget af Departementet for Uddannelse)

Johan Lund Olsen har afløst Michael Metz Mørch og Mikael Kristensen har afløst Palle Christiansen. Minik Rosing, Juliane Henningsen og Christian Schønau er alle blevet genudpeget.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2016, hvor den nye bestyrelse ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Mvh.
Ivalo & Minik Fonden

Legat til international videregående uddannelse eller internationalt praktikophold uden for Grønland og Danmark

Ivalo & Minik Fonden opfordrer hermed interesserede og egnede kandidater til at ansøge om et af vores legater.

Formålet med vores legater er at give økonomisk støtte til grønlændere, der ønsker at tage en videregående uddannelse eller en efteruddannelse herunder et praktikophold i et andet land end Grønland og Danmark.

Ansøgningsskema og andre krav kan findes på vores hjemmeside www.imf.gl.

Ansøgninger skal være Ivalo & Minik Fonden i hænde senest 15. februar 2016.

Uddeling vil finde sted således, at legatmodtagerne kan påbegynde uddannelse eller praktikophold i Efterårssemestret 2016.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ivalo&minik@fonden.gl

Ivalo & Minik Fonden modtager støtte fra NunaFonden, GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Royal Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S.

Legater for mere end en halv million kroner

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit seneste bestyrelsesmøde uddelt legater til syv grønlændere, der skal studere i udlandet. Der er uddelt legater for lidt mere end en halv million kroner i alt. Det glæder fondens bestyrelsesformand, Minik Rosing.

“Jeg håber, at vi med vores legater kan være med til give de studerende nogle kompetencer og erfaringer til gavn for dem selv såvel som for Grønland. Jeg håber også, at alle legatmodtagerne får nogle gode ophold i udlandet, og at de efterfølgende vender tilbage til Grønland, og bruger den viden, de har tilegnet sig,” siger han.

Royal Arctic Line A/S, Royal Greenland A/S, GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond og NunaFonden har doneret de penge, som Ivalo & Minik Fonden uddeler, og det er Minik Rosing yderst taknemmelig for.

“Lad mig bare sige det som det er. Hvis vi ikke fik donationer, så kunne vi ikke uddele legater. Jeg vil derfor gerne takke vores bidragsydere for, at det er muligt for os at bakke op om de studerende, der ønsker sig et udlandsophold i forbindelse med deres studier,” slutter Minik Rosing.


Legatmodtagerne

Andrea Christiansen har modtaget et legat, så hun kan læse et semester på Vancouver Island University i Canada i forbindelse med sin uddannelse til journalist på Ilisimatusarfik.

Angùnguak Thomas Kleist Jepsen har modtaget et legat, så han kan læse tre semestre på Curtin University i Australien i forbindelse med sin uddannelse i geologi på Københavns Universitet.

Birthe Rasmussen studerer sygepleje på Ilisimatusarfik. Hun har modtaget et legat til at gennemføre et praktikophold som sygeplejerske i Tanzania via Mellemfolkeligt Samvirke.

Hans Peder Kirkegaard har modtaget et legat til at læse en Master i International handel på Darla Moore School of Business på University of South Carolina i USA.

Mikaela Augustussen er uddannet sygeplejerske og er i gang med et Ph.D. studie på Ilisimatusarfik med titlen “Palliativ pleje for grønlandske patienter med fremskreden kræft i Grønland og Danmark”. Hun har i den forbindelse fået et legat til at forske på Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Mona Koch Madsen er uddannet sygeplejerske fra Ilisimatusarfik. Hun har fået et legat til at videreuddanne sig til intensivsygeplejerske på Karolinska Institutet i Stockholm i Sverige.

Uiloq Mathæussen er bachelor fra Ilisimatusarfik i Sprog, Litteratur og Medier. Som en del af sin overbygningsuddannelse skal hun læse et semester på Université De Versailles St. Quentin En Yvelines i Frankrig, og det har hun modtaget et legat til at gøre.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater, Næste ansøgningsfrist er den 15. februar 2016, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Legat til international videregående uddannelse eller internationalt praktikophold uden for Grønland og Danmark

Ivalo & Minik Fonden opfordrer hermed interesserede og egnede kandidater til at ansøge om et af vores legater.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2015, og uddeling vil finde sted, så legatmodtagere kan påbegynde uddannelse eller praktikophold 1. januar 2016.

Formålet med vores legater er at give økonomisk støtte til grønlændere, der ønsker at tage en videregående uddannelse eller en efteruddannelse herunder et praktikophold i et andet land end Grønland og Danmark.

Ansøgningsskema og andre krav kan findes på vores hjemmeside www.imf.gl.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ivalo&minik@fonden.gl

Ivalo & Minik Fonden modtager støtte fra NunaFonden, GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Royal Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S.

Ivalo & Minik Fonden uddeler legater for 399.000 kroner

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit møde den 20. marts besluttet at uddele seks legater. Den samlede uddelingssum er på i alt 399.000 kroner

“NunaFonden, Royal Greenland, Royal Arctic Line og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond  har doneret de penge vi uddeler, så det er i høj grad deres fortjeneste, at vi har kunnet uddele disse legater. Det vil jeg gerne takke dem for,” siger Minik Rosing, formand for Ivalo & Minik Fondens bestyrelse, og fortsætter:

“Jeg håber, at legatmodtagerne får nogle gode ophold i udlandet, og at de efterfølgende vender tilbage til Grønland, og bruger den viden, de har tilegnet sig.”

Legatmodtagerne
Alex Amâsa Olsen har modtaget et legat til at studere et semester på University of Queensland i Brisbane i Australien, som en del af sin ingeniøruddannelse på Danmarks Tekniske Universitet.

Ane Eva Lange har modtaget et legat, så hun kan læse et semester på Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet i Trondheim i forbindelse med sin ingeniøruddannelse på Danmarks Tekniske Universitet.

Ann Eileen Lennert har modtaget et legat til sine PhD-studier på Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Hun skal her undersøge, hvordan klimaforandringerne på lang sigt påvirker den grønlandske natur.

Inuuteq Storch har modtaget et legat til at studere fotografi på ICP – International Center of Photography i New York.

Nick Bæk Heilmann har modtaget et legat til at læse sin kandidatuddannelse i Moderne Kinastudier på Renmin University i Beijing, Kina.

Trine Jul Larsen har modtaget et legat til at læse en Master of Public Health på Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater, Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2015, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Legat til international videregående uddannelse eller internationalt praktikophold uden for Grønland og Danmark

Ivalo & Minik Fonden opfordrer hermed interesserede og egnede kandidater til at ansøge om et af vores legater.

Formålet med vores legater er at give økonomisk støtte til grønlændere, der ønsker at tage en videregående uddannelse eller en efteruddannelse herunder et praktikophold i et andet land end Grønland og Danmark.

Ansøgningsskema og andre krav kan findes på vores hjemmeside www.imf.gl.

Ansøgninger skal være Ivalo & Minik Fonden i hænde senest 1. marts 2015.

Uddeling vil finde sted således, at legatmodtagerne kan påbegynde uddannelse eller praktikophold i Efterårssemestret 2015.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ivalo&minik@fonden.gl

Ivalo & Minik Fonden modtager støtte fra NunaFonden, GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Royal Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S.

Ivalo & Minik Fonden uddeler legater

Bestyrelsen for Ivalo & Minik Fonden har på sit møde den 12. september besluttet at uddele fire legater på i alt mere end 100.000 kroner, hvilket bringer den samlede uddelingssum for 2014 op på næsten 450.000 kroner.

“NunaFonden, Royal Greenland, Royal Arctic Line og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond  har doneret de penge vi uddeler, så det er i høj grad deres fortjeneste, at vi kan støtte de ambitiøse unge mennesker. Det vil jeg gerne takke dem for,” siger Minik Rosing, der er formand for Ivalo & Minik Fondens bestyrelse. Han fortsætter:

“Jeg håber, at legatmodtagerne får nogle gode ophold i udlandet, og at de efterfølgende vender tilbage til Grønland, og bruger den viden, de har tilegnet sig.”

Legatmodtagerne
Aviaaja Birkholm har modtaget et legat til et praktikforløb på en fødeklinik på Bali i forbindelse med afslutningen af hendes uddannelse som jordemoder på Professionshøjskolen Metropol

Kathrine Naaja Rasmussen har modtaget et legat til at gennemføre sin kliniske praktik på Universitetshospitalet i Bergen (Norge) i forbindelse med sine medicinstudier på Københavns Universitet.

Qivioq Kern Kreutzmann har modtaget et legat til et praktikforløb på Vator.tv i San Francisco i forbindelse med, at hun er en af de udvalgte til at deltage i det danske iværksætterprogram “Iværksættere i udlandet”.

Anna Sørensen har modtaget et legat til et afsluttende praktikophold i en international organisation eller lignende i forbindelse med hendes studier på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet

Ivalo & Minik Fonden fortsætter naturligvis med at uddele legater, Næste ansøgningsfrist er den 1. marts 2015, hvor bestyrelsen ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Hovedbidragsyderne forlænger med tre år

Ivalo & Minik Fondens navngivere Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Josephine Sophia Ivalo Mathilda og Hans Kongelige Højhed Prins Vincent Frederik Minik Alexander var sammen med deres forældre Kronprinsparret til stede, da Fondens hovedbidragsydere – NunaFonden, Royal Greenland, Royal Arctic Line og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond – forlængede deres støtte frem til og med 2017.

Det skete ved en reception på Ilisimatusarfik den 8. august i forbindelse med den kongelige families sommertogt til Grønland.

Nedenfor kan du se billeder fra receptionen og underskrivelsen af de nye aftaler. Alle billeder er taget af fotograf Leiff Josefsen, og må ikke kopieres eller bruges i anden sammenhæng uden hans tilladelse.

Foto: Leiff Josefsen Box 7034, 3905 Nuussuaq. Tlf.: +299 552710 E-mail: leiff@sermitsiaq.ag

Kronprinsfamilien ankommer til receptionen 

 

Foto: Leiff Josefsen Box 7034, 3905 Nuussuaq. Tlf.: +299 552710 E-mail: leiff@sermitsiaq.ag

Prinsesse Josephine Sophia Ivalo Mathilda kigger på mens Hovedbidragsyderne gør klar til at forlænge aftalerne med Ivalo & Minik Fonden frem til 2017. Fra venstre mod højre ses Jens Andersen (direktør i Royal Arctic Line), Eva Pryds (sekretær i GrønlandsBANKENs Erhvervsfond), Malik Hegelund Olsen (Underdirektør i Royal Greenland) og Olga Poulsen Berthelsen (Medlem af NunaFondens bestyrelse)

 

_0D47409.NEF

Jens Andersen (direktør i Royal Arctic Line), Eva Pryds (sekretær i GrønlandsBANKENs Erhvervsfond), Malik Hegelund Olsen (Underdirektør i Royal Greenland) og Olga Poulsen Berthelsen (Medlem af NunaFondens bestyrelse) underskriver den nye aftale.

 

_0D47443.NEF

Fra venstre mod højre ses Aviâja Egede Lynge (legatmodtager), Eva Pryds, Jens Andersen, Kronprins Frederik, Prinsesse Ivalo, Kronprinsesse Mary, Prins Minik, Olga Poulsen Berthelsen og Malik Hegelund Olsen. 

 

 

 

Legat til international videregående uddannelse eller internationalt praktikophold uden for Grønland og Danmark

Ivalo & Minik Fonden opfordrer hermed interesserede og egnede kandidater til at ansøge om et af vores legater.

Ansøgningsfristen er 1. september 2014, og uddeling vil finde sted, så legatmodtagere kan påbegynde uddannelse eller praktikophold 1. januar 2015.

Formålet med vores legater er at give økonomisk støtte til grønlændere, der ønsker at tage en videregående uddannelse eller en efteruddannelse herunder et praktikophold i et andet land end Grønland og Danmark.

Ansøgningsskema og andre krav kan findes på vores hjemmeside www.imf.gl.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ivalo&minik@fonden.gl

Ivalo & Minik Fonden modtager støtte fra NunaFonden, GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, Royal Greenland A/S og Royal Arctic Line A/S.